ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဥ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော ကာကွယ်ရေးစာစဥ် (အတွဲ ၁/ အမှတ် ၃)

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share