ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ သုံ့ပန်းနှင့် စစ်ဖက်အကျဥ်းသား ထိန်းသိမ်း‌ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေး ဗဟိုကော်မတီ ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Guidance on the Detention of Prisoners of War and Military Prisoners by the People's Defence Organizations

Announcement of People’s Defence Organizations Coordination Central Committee

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေး ဗဟိုကော်မတီ ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်