ကျဆုံးသူရဲကောင်းများ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း နှင့် အမှတ်တရနေရာ လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။