အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဉ်
အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂)

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share